Loading...

Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland

Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland 2019-08-13T08:50:19+02:00

Velkommen innom vårt nettsted!

Vi er et flerfaglig opplæringskontor bestående av ca 85 opplæringsbedrifter som representerer ca 50 ulike faggrupper. Sammen arbeider vi med å legge forholdene til rette for lærlinger og lære-bedrift. Kontoret er opprettet for å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæringskapasitet. Formålet er å rekruttere og utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne voksne arbeidstakere både med sikte på å ta fag-/svenneprøve og å gi etterutdanning. Vi samarbeider derfor tett med både offentlige myndigheter, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Hvert år gjøres det intensjonsavtaler med de enkelte bedriftene om inntak av lærlinger, og ifjor klarte vi å fylle de aller fleste. Pr. 1.juli i år har vi fått på plass ca 20 læreplasser, 15 av disse er besatt allerede. Vi håper at vi også i år kan nå målet om oppfyllelser av de enkelte avtalene. For å se hvor vi har ledige læreplasser i 2019, følg linken her.


Vi har inngått et samarbeid med SafirWeb om bruken av den nye kompetanseboka. Her kan lærlingen logge seg inn og føre logg i forhold til sine læreplaner.

Vi har også åpnet en side i Facebook for å nå flere.

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Kontoret er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, og sender årlig ut om lag 60 lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

Det er to måter å ta fag/svennebrev på, enten som lærling eller som praksiskandidat.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir voksne med lang og allsidig praksis i faget mulighet til å ta et fag-/svennebrev uten å ha vært elev i videregående skole eller uten å har vært lærling. Fag-/svennebrevet er likeverdig uansett om du har vært lærling eller praksiskandidat. Men voksne kan også tegne lærekontrakt.

Siste nytt