Loading...

Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland

Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland 2020-01-16T13:46:39+01:00

Velkommen innom vårt nettsted!

Vi er et flerfaglig opplæringskontor bestående av ca 85 opplæringsbedrifter som representerer ca 50 ulike faggrupper. Sammen arbeider vi med å legge forholdene til rette for lærlinger og lære-bedrift. Kontoret er opprettet for å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæringskapasitet. Formålet er å rekruttere og utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne voksne arbeidstakere både med sikte på å ta fag-/svenneprøve og å gi etterutdanning. Vi samarbeider derfor tett med både offentlige myndigheter, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Hvert år gjøres det intensjonsavtaler med de enkelte bedriftene om inntak av lærlinger, og ifjor klarte vi å fylle de aller fleste. Pr. 1.juli i år har vi fått på plass ca 20 læreplasser, 15 av disse er besatt allerede. Vi håper at vi også i år kan nå målet om oppfyllelser av de enkelte avtalene. For å se hvor vi har ledige læreplasser i 2019, følg linken her.

Her holder vi til … Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS


Vi har inngått et samarbeid med SafirWeb om bruken av den nye kompetanseboka. Her kan lærlingen logge seg inn og føre logg i forhold til sine læreplaner.

Vi har også åpnet en side i Facebook for å nå flere.

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Kontoret er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, og sender årlig ut om lag 60 lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

Det er to måter å ta fag/svennebrev på, enten som lærling eller som praksiskandidat.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir voksne med lang og allsidig praksis i faget mulighet til å ta et fag-/svennebrev uten å ha vært elev i videregående skole eller uten å har vært lærling. Fag-/svennebrevet er likeverdig uansett om du har vært lærling eller praksiskandidat. Men voksne kan også tegne lærekontrakt.

Siste nytt