(Kurs og priser)

 

Et fleksibelt og enkelt undervisningsprogram for lærlinger og andre.

Dette er en kostnadseffektiv, internettbasert undervisningsform som gir stor fleksibilitet både for lærling, lærebedrift og andre. Teorien kombineres med praktiske oppgaver på arbeidsplassen. Gjennomføringen kan legges opp til tider som passer både bedrift og lærling, og det blir ingen reise til kurssted.  Deltakerne kan sitte på egen arbeidsplass, i hjemmet, eller være på reise – og kurset er like tilgjengelig.  Forutsetningen er at kursdeltakeren disponerer en datamaskin med internettilgang og lærebøker. Oppgaver løses og sendes over internett til rettelærer, som gir tilbakemelding på internett i form av karakter og vurdering.
Det er fullt mulig å samarbeide med sine kurskollegaer i egne diskusjonsgrupper.

Kursene er best egnet til å dekke restteori i det aktuelle fag. 2 kurs i kombinasjon kan være god eksamensforberedelse for VG2-eksamen i felles programfag.     Eksempel:   Lette kjøretøy eller tunge kjøretøy +  reservedelsfaget = VG2 kjøretøy

                                                                              Billakkering + Bilskade = VG2 Skade/lakk/karosseri

REVIDERTE KURS

OHIH har i flere år tilbudt internettbasert restteorikurs. Nå har vi revidert oppgavene i henhold til de nye læreplanene i Kunnskapsløftet. De siste årene har tilgangen til digitalt lærestoff og bilde/videomateriell økt massivt. Vi har i samarbeid med flere aktører i bilbransjen (importører, forhandlere, bransjeforeninger) integrert visuelle og interaktive elementer. Bl.a er MECAs undervisningssystem Electude integrert. vi har valgt å beholde plattformen eDucation fordi vi har fått tilbakemelding om at den er enkel og grei å bruke. Vi samarbeider fortløpende med ansvarlige om tilpasning av systemet etter våre brukeres ønske og våre erfaringer. DU KAN NÅ VELGE SELV OM DU VIL KJØPE KURS MED ELLER UTEN MECA Electude.

OHIHs Nettlærling er en fleksibel kursform når det gjelder faginnhold, brukere og lærere. Du kan selv velge om du kjøper kurs med rettelærer, om du ønsker å foreta retting med egen rettelærer. Du risikerer ikke "pengene ut gjennom vinduet" da vi har en refusjonsordning hvor refusjon beregnes etter en gitt brøk.

BEDRIFTSFORDELER

-         Fleksibelt. Lærling og bedrift kan legge opp til en egen studieordning som passer begge parter

-         Ingen reiseutgifter i forbindelse med kurset. Kontinuiteten i opplæringen blir bedre når lærlingen blir på arbeidsplassen

-         Kostnadseffektivt. Kurskostnadene holdes på et minimum. Økonomisk risiko reduseres fordi det eksisterer en refusjonsordning i de tilfeller lærlingen avbryter sin lærekontrakt i kursperioden. Ved avbrudd vil 25%, 50% eller 75% av kurskostnadene (etter fradrag av lisens kr. 1.500,-) refunderes i henhold til gjennomført kurs.

-         OHIH stiller sin rettelærer til rådighet. Det er likevel opp til det enkelte opplæringskontor å velge rettelærer

 DELTAKERFORDELER

-         Fleksibelt. Oppgaver løses når det passer lærling og bedrift

-         Lett å bruke, lett å forstå

-         Ingen reisevei. Tilgjengelig på arbeidsplass, hjemme og på reiser

-         Krever kun PC med internettilgang,  brukernavn og passord

-         Oversiktlige menyer:

-         Karakterer og vurdering fra lærer på alle oppgaver

-         Kan kommunisere/samarbeide med andre deltakere og lærer uavhengig av geografiske avstander

 RETTELÆRERFORDELER 

-         Fleksibelt

-         Tilgjengelig på arbeidsplass, hjemme og på reiser

-         Enkel og oversiktlig administrering av klasser og oppgaver

-         Elevene kan nås enkeltvis eller samlet

-         All informasjon (elever, oppgaver, løsninger, o.l.) lagret på en plass.

-         Automatiske rapporter ved leveringsforsinkelser

TILGJENGELIGE KURS OG PRISER:

Kurs uten Electude integrert

Antall brev

Deltakeravgift

Rettelærer

Totalavgift inkl. retting

Bilfaget lette kjøretøy

30

3 500

5 250

8 750

Bilfaget tunge kjøretøy

30

3 500

5 250

8 750

Billakkererfaget

30

3 500

5 250

8 750

Bilskadefaget

30

3 500

5 250

8 750

Reservedelsfaget for kjøretøy

30

3 500

5 250

8 750

Tømrerfaget, inkl. perm og Byggforsk-CD

12

2 900

2 250

5 150

 

Kurs med Electude integrert

Antall brev

Deltakeravgift

Rettelærer

Totalavgift inkl. retting

Bilfaget lette kjøretøy

30

4 250

5 250

9500

Bilfaget tunge kjøretøy

30

3 900

5 250

9 150

Bilskadefaget

30

3 900

5 250

9 150

 

Læremateriell er ikke inkludert. Anbefalt litteratur finner du her.

Prisen er differensiert avhengig av mengde integrert tilleggslærestoff.
Refusjon ved avbrudd: 25%, 50%, eller 75% av kurskostnader i forhold til gjennomført kurs
(med fradrag av lisenskostnad kr. 1.500,- )

 

 Brukermanual (ny brukermanual tilpasset de nye kursene vil bli lagt ut så snart de er klare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postboks 15, 2711 Gran

Telefonnr: 61 32 70 00, Telefaksnr: 61 32 70 05

E-post: ohih@ohih.no, Internett: www.ohih.no

Daglig leder: Oddvar Staxrud

Mobil: 91 75 30 14

E-post: oddvar.staxrud@ohih.no

E-post, kontoret: rannveig.amlien@ohih.no