(Tilbake)

Anbefalt læremateriell

 

FAG

TITTEL

FORFATTER

FORLAG

Ca. pris

ISBN-NUMMER

Bilfaget lette kjøretøy

TorsUp - Tors Undervisningsprodukter

grunnleggende hefter egner seg for VK1, videregående hefter passer for restteori (unntatt E.jetronic-heftene)

Tor Arild Lørdahl

 

se webside

 

Bilfaget tunge kjøretøy

Drivverk-Bremser-Understell

 

Motor

 

Det elektriske anlegget

 

Trykkluftbremser i tunge kjøretøy

Gunnar Syriæmæiki

Gunnar Syriæmæiki

Gunnar Syriæmæiki

Universitetsforlaget

 

Universitetsforlaget

 

Universitetsforlaget

 

Yrkeslitteratur

 

 

82-00-41845-6

 

82-00-41903-7

 

82-00-41906-1

 

82-584-0103-3

 

Billakkering

Billakkering – maskiner og teknisk utstyr

 

G. Nordgren

 

Yrkeslitteratur

 

240.00    

 

82-584-0270-6

 

Billakkering

 

Billakkering - materialer

 

G. Nordgren

 

Yrkeslitteratur

 

400.00    

 

82-584-0269-2

 

Billakkering

Billakkering – helse, miljø og sikkerhet

 

Gytri/Årskog

 

Yrkeslitteratur

 

220.00    

 

82-584-0272-2

 

Billakkering

Billakkering – fargelære og nyanse

 

G. Nordgren

 

Yrkeslitteratur

 

300.00  

 

82-584-0344-3

 

Billakkering

 

Billakkering - bransjelære

 

Gytri / Aarnes

 

Yrkeslitteratur

 

200.00    

 

82-584-0389-3

 

Bilskadefaget

Karosseri, ramme og plastutrustning

 

O. Gytri

 

NKI-forl

 

254.00    

 

82-562-4639-1

 

Bilskadefaget

TorsUp - Tors Undervisningsprodukter

 

 

se webside

 

 

Reservedelsfaget

 

Lagerstyring

 

J. Hammer

 

Yrkeslitteratur

 

300.00   

 

82-584-0528-4 

 

Reservedelsfaget

Kundebehandling og markedsføring

 

S. Madsen

 

Yrkeslitteratur

 

360.00   

 

82-584-0388-5