Arkiv

Stor mangel på håndverkere i 2030

Journalist Trude G Dale i Oppland Arbeiderblad har intervjuet regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet og skrevet en artikkel om det framtidige arbeidsmarkedet. – Ifølge prognosene vil vi mangle 90.000 fagarbeidere og håndverkere i 2030. Knappheten på arbeidstakere, vil påvirke lønnsnivået, mener Christl Kvam. Hun tror med andre ord at rørleggere, tømrere, snekkere og andre [...]

Årets julemiddag på Sanner

Hvert år innbyr OHIH lærlinger, faglige ledere, instruktører og kontaktpersoner til den årlige julemiddagen på Sanner Hotell og arrangementet har blitt en populær begivenhet. 15.desember kom ca 30 lærlinger og faglig personell sammen og fikk en fin anledning til å bli bedre kjent og utveksle erfaringer innenfor sine respektive fagområder. Takk til alle dere som møtte [...]

Vi er i rute

Snart begynner oktober, og selv om noen fortsatt mangler tilbud, har de fleste av VG2 elevene som sluttet før ferien, ordnet seg med videre utdanning. Enten har de fått lærlingplass, begynt påbyggingsfag eller fortsetter med yrkesrettet utdanning i VG3 på videregående skole. OHIH har snart kommet opp i 30 påbegynte kontrakter, og dette er litt over [...]