Forside

Hospitering – bedrifter inn i skolen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller på en skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre. Fylkesopplæringssjefen har de siste årene gitt tilbud til lærere om etterutdanning i form av hospitering ute i bedrifter. Samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig. Vi ønsker [...]

Nytt kurs for instruktører og faglig ledere

I mai i fjor holdt vi kurs for instruktører og faglig ledere her i kantina i Jaren Næringspark. Kurset var gratis for alle medlemsbedriftene våre og omfattet bl.a.: om å ha lærling/ lærekandidat forpliktelser læreplaner interne opplæringsplaner kommunikasjon veiledningsarbeid vurdering, herunder ½ års samtale og minifagprøver Engebret Kraabøl (representant fra Oppland Fylkeskommune) var ansvarlig for gjennomføringen [...]