Nyttige linker

Nyttige linker 2017-06-07T11:59:48+02:00

FRA OHIH

Logg inn
Brukermanual
Informasjon
Tors Undervisningsprodukter
Undervisningshefter innenfor bilelektro/bilteknikk (grunnleggende hefter for VG2, videregående hefter for VG3 restteori (unntatt KE.jetronic-heftene)

 EKSAMENSHJELP

Tidligere gitte eksamener i alle fag
Les mer om fag og svenneprøver her
Eksamenskalender

 ORGANISASJONENE

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen (LO)
LO-NHO – ordningene
 Kommunenes sentralforbund (KS)
   Fellesforbundet (FF)
   Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
   Norsk Industri (NI)
 Norges bilbransjeforbund (NBF)
  Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.)
  Norges Lastebileiers Forbund
Norges Byggmesterforbund
  Byggenæringens Landsforening
Sekretariatet for små og verneverdige fag
Håndverksnett.no (SSV)

 OVERSIKT OVER LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER

Opplæringslova
Forskrift til Opplæringslova
Norges Standardiseringsforbund
EU-direktiver og standarder
ISO – International Organisation for Standardization

FYLKET OG SKOLER

Oppland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hadeland videregående skole
Videregående skoler i Oppland

OFFENTLIG INFORMASJON

ANDRE