Oversikt over ledige læreplasser

Oversikt over ledige læreplasser 2020-06-26T07:44:44+02:00

Prosessen ved inntak av nye lærlinger skjer allerede fra terminkarakteren for første termin blir utstedt, omkring 20. januar. Erfaringsmessig viser det seg at det er stor rift om plasser i enkelte fag, og det kan være lurt å være tidlig ute. Ved hjelp av denne oversikten kan du finne ut hvor vi har ledige lærlingplasser i år.

En oversikt over våre medlemsbedrifter finner du f.eks. her.

Vil du ha dem sortert pr. fag finner du en oversikt her.

VG1 VG2 Fag Ledige plasser
Bygg og Anlegg Anleggsteknikk Anleggsmaskinførerfaget 0
Byggdrifter/vaktmester (særløp VG2) 0
Byggteknikk Betongfaget 0
Murerfaget  0
Tømrerfaget  0
Glassfaget (særløp) 0
Klima, energi og miljø Rørleggerfaget 1
Tak- og membrantekkerfaget 0
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget  1
Overflateteknikk Malerfaget 1
Renholdsoperatørfaget 0
Treteknikk Trelastfaget 0
Design og håndverk
Medieproduksjon
Frisør Frisørfaget 0
Glasshåndverkerfaget (særløp) 0
Medieproduksjon Mediegrafikerfaget 0
Elektro Automatisering Automatiseringsfaget 0
Data og elektronikk Dataelektronikerfaget 0
Produksjonselektronikerfaget 0
Kulde- og varmepumpetekinkk Kulde- og varmepumpemontørfaget 0
  Telekom.montørfaget Telekom.montørfaget 1
Helse- og oppvekstfag Helsearbeidserfag Helsearbeiderfaget 0
Naturbruk Anleggsgartner og idrettsanlegg Anleggsgartnerfaget 0
Skogbruk Skogfaget 0
Restaurant- og matfag Matfag Bakerfaget 0
Institusjonskokkefaget 0
Konditorfaget 0
Service og samferdsel IKT servicefag IKT-Servicefaget 0
Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget 0
Salgsfaget – dagligvare, klær, bensin etc, 0
Salg av trelast og byggevare 0
Transport og logistikk Logistikkfaget 0
Teknikk og industriell produksjon Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikerfaget 0
Landbruksmaskinmekanikerfaget 0
Bilskade, lakk og karosseri Billakkererfaget 0
Bilskadefaget 0
Chassispåbyggerfaget 0
Gjenvinningsfaget (særløp) 0
Industriteknologi CNC-maskineringsfaget 0
Finmekanikerfaget 0
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Platearbeiderfaget 1
Produksjonsteknikkfaget 2
Sveisefaget 0
Trykkerfaget 0
Kjøretøy Bilfaget – Lette Kjøretøy 0
Bilfaget – Tunge Kjøretøy 0
Hjulutrustningsfaget 0
Motormekanikerfaget 0
Motorsykkelfaget 0
Reservedelsfaget 0
Totalt antall læreplasser 7